< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Evaluatie en ontwikkeling herstelbeheer in het kader van PAS, programmatische aanpak stikstof

Boek - Rapport

Ondertitel:Impact van bekalking na plaggen op de bodemkenmerken en vegetatie: een pilootstudie in heide en heischrale graslanden
Series: Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina's: 123
Jaar van publicatie:2020
Trefwoorden:Natuurherstel