< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Genetica van het chronischevermoeidheidssyndroom

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Ondertitel:een neuro-endocriene invalshoek
In dit artikel wordt een systematisch overzicht gegeven van wat reeds gekend is over de genetische basis van de neuro-endocriene ontregelingen in het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS), meer specifiek in het cortisol en het monoaminesysteem. CVS kent een multifactoriële pathogenese. De meest gerepliceerde en consistente bevindingen wijzen op een ontregeling van het neurobiologisch stresssysteem. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat de kwetsbaarheid voor CVS deels genetisch bepaald is. Studies hebben een associatie getoond tussen CVS en variaties in genen die coderen voor: de corticosteroïdbindende globuline (CBG), de lucocorticoïdreceptor (NR3C1), een serotoninetransportereiwit (SCL6A4) en een serotoninereceptor (HTR2A). Deze genen spelen een rol binnen de hypothalamus-hypofyse-bijnieras (HPA-as) en het serotoninesysteem. Moleculair genetisch onderzoek kan leiden tot de identificatie van diagnostische merkers en therapeutische doelwitten. Verder onderzoek is noodzakelijk, aangezien het aantal artikelen over dit onderwerp beperkt is en de studies uitgevoerd werden in kleine onderzoeksgroepen. Genetics of chronic fatigue syndrome: a neuroendocrine perspective This article reviews systematically the known genetic basis of the neuroendocrine dysfunction in chronic fatigue syndrome (CFS), more precisely in the cortisol and the monoamine system. The pathogenesis of CFS is multifactorial. The most replicated and consistent findings indicate a dysfunction of the neurobiological stress system. Furthermore evidence occurs for a genetic vulnerability. Studies have shown an association between CFS and variations in genes coding for: the corticosteroid binding globulin (CBG), the glucocorticoid receptor (NR3C1), a serotonin transporter protein (SCL6A4) and a serotonin receptor (HTR2A). These genes play a role in the hypothalamic-pituitary-adrenal axis (HPA-axis) and the serotonin system. Molecular genetic research may lead to the identification of diagnostic markers and therapeutic targets. Given the limited number of articles on this topic and the small population groups investigated, further research is required.
Tijdschrift: Tijdschrift voor Geneeskunde
ISSN: 0371-683X
Volume: 67
Pagina's: 161 - 168
Jaar van publicatie:2011