< Terug naar vorige pagina

Publicatie

@level2work: naar een job op niveau voor hoogopgeleide anderstalige nieuwkomers. Lessen uit de AMIF proeftuinen.

Boek - Boek

Hooggeschoolde anderstalige nieuwkomer doen het slecht op de Vlaamse arbeidsmarkt: slechts 45% van deze doelgroep blijkt een job te hebben 5 jaar na aankomst in België en die is vaak onder hun niveau. Om deze ‘brain waste’ tegen te gaan, werden binnen het AMIF project @level2work diverse acties ontwikkeld om hoogopgeleide nieuwkomers uit derde landen meer kansen te geven op een job die gelijkloopt met hun opleidingsniveau. In totaal werden binnen 8 proeftuinen een 50-tal acties ontwikkeld en dit via een samenwerkingsverband tussen diverse partners waaronder VDAB, Actiris, de agentschappen I&I, …. HIVA stond binnen dit project in voor het lerend netwerk en de procesevaluatie. In dit rapport beschrijven we de voornaamste acties, vatten we de belangrijkste lessen samen en worden zowel aanbevelingen op beleidsniveau als handvatten voor de verdere implementatie beschreven.
Aantal pagina's: 156
Jaar van publicatie:2019
Toegankelijkheid:Open