< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Poly(lactic acid) biocomposites containing biochar particles: effects of fillers and plasticizers on crystallization and thermal properties

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Tijdschrift: Express Polymer Letters
ISSN: 1788-618X
Issue: 4
Volume: 15
Pagina's: 343 - 360
Jaar van publicatie:2021
Toegankelijkheid:Open