< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Subsidies met impact op het milieu

Boek - Rapport

Ondertitel:Methodologie, inventarisering en cases
Subsidies worden in het leven geroepen om bepaalde beleidsdoelstellingen te behalen, maar kunnen een onbedoeld nadelig effect hebben op het leefmilieu. De Europese Commissie en andere organisaties roepen op om milieuschadelijke subsidies weg te werken. Deze studie heeft een tool opgeleverd voor het identificeren van subsidies die schadelijk zijn voor het milieu. Daarbij werden er ook richtsnoeren ontwikkeld die de Vlaamse beleidsmakers kunnen gebruiken als ze subsidies evalueren en als ze subsidies willen laten uitdoven of hervormen.

Daarnaast is er een long list van potentieel milieuschadelijke subsidies opgesteld waarbij er een aantal cases verder in de diepte zijn uitgewerkt. Het antwoord op de vraag of een subsidie al dan niet als milieuschadelijk kan worden bestempeld, is niet altijd eenduidig, maar veeleer genuanceerd.

De tekst is als volgt gestructureerd:
- Hoofdstuk 2: De algemene internationale beleidscontext waarin deze vraag geplaatst kan worden
- Hoofdstuk 3: Algemene methodologische visie op de problematiek
- Hoofdstuk 4: Verduidelijking stappen ie gezet zijn in de uitvoering van deze studie
- Hoofdstuk 5: Problematiek van suburbanisatie, die een belangrijk focusgebied is in deze studie
- Hoofdstuk 6: subsidies met een impact op suburbanisatie
- Hoofdstuk 7: subsidies met een impact op andere sectoren.
Aantal pagina's: 258
Jaar van publicatie:2013
Trefwoorden:S196-sociale-economie