< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Vergroening van de fiscaliteit

Boek - Rapport

De belastingdruk op arbeid verlagen én de consumptie en productie richting milieuvriendelijkere alternatieven sturen kan voor milieuwinst en een nieuw groeipotentieel voor de Vlaamse economie zorgen. De internalisering van de milieukosten in de prijs van producten en diensten stimuleert consumenten en producenten om voor milieuvriendelijkere alternatieven te kiezen.

In deze studie wordt onderzocht wat het effect is van de invoering van verschillende milieubelastingen en het aanwenden van deze inkomsten voor het verlagen van de loonkosten (RSZ-vermindering) of het verhogen van nettolonen (verlagen personenbelasting). De gemodelleerde scenario’s zijn altijd budgetneutraal. Zo werden een aantal milieubelastingen volledig gecompenseerd door een lastenverlaging van de personenbelasting of van de werkgeversbijdragen.
Aantal pagina's: 118
Jaar van publicatie:2014
Trefwoorden:S180-economie