Zoek expertise

1 - 10 of 34 resultaten

Zoek term:

Onderzoek van onderwijs Universiteit Hasselt

Verantwoordelijke
 1. Verrichten van onderzoek van onderwijs op het niveau van het hoger onderwijs met het oog op:
  • het kwaliteitsvol ontwikkelen van curricula;
  • het begrijpen van het leerproces van studenten en de wisselwerking met de onderwijs- en leercontext (inclusief problematiek overgang secundair naar hoger onderwijs);
  • het ontwikkelen van een kwaliteitsvolle benadering bij het evalueren van studenten;
  • het ontwikkelen
  ...

School voor Educatieve Studies Universiteit Hasselt

De School voor Educatieve studies organiseert onderwijs, onderzoek en dienstverlening binnen de core-discipline van Onderwijs. Dit gebeurt in nauwe (interdisciplinaire) samenwerking met de opleidingen en onderzoeksgroepen van UHasselt voor wat betreft de inhoudelijke expertise in de disciplines. Ze realiseert dit binnen de academische context van de Universiteit Hasselt en overeenkomstig haar missie, visie en waarden.
De School voor ...