< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Heidi Theeten

  • Onderzoeksdoeleinden:dr Theeten is sinds 2001 werkzaam op het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (CEV). Ze heeft klinische vaccinstudies van verschillende aandoeningen gecoördineerd (hepatitis A en B, difterie-tetanus-pertussis booster bij volwassenen, humaan papillomavirus, meningokokken C), alsook seroprevalentie studies naar vaccineerbare aandoeningen op nationaal niveau (staalcollectie, data analyse) en vaccinatiegraad studies in Vlaanderen. Als postdoctoraal onderzoeker blijft ze de supervisie van vaccinatiegraad (interviews/vragenlijsten, kwantitatieve data) en seroprevalentie studies ( immuno-assay: antistoffen) op zich nemen. Dit omhelst kwantitatieve data collectie en analyse, statistiek en modeling. Ze behaalde een 3-jarige persoonlijke beurs van het FWO voor het bestuderen van de associatie tussen cytomegalovirus infecties en immunosenescentie (immuno-assay; humoraal en cellullair). Momenteel coördineert ze een project om pneumokokkendragerschap bij zuigelingen te monitoren in België (staalcollectie in random selectie van kinderdagverblijven en bij artsen; analyse via kweek en moleculaire technieken, kwantitatieve data analyse).
  • Trefwoorden:JEUGDGEZONDHEIDSZORG, VACCINS, Geneeskunde
  • Disciplines:Immunologie, Laboratoriumgeneeskunde, Microbiologie, Pediatrie en neonatologie, Andere klinische wetenschappen, Andere medische en gezondheidswetenschappen, Vaccinologie, Moleculaire diagnostiek
  • Onderzoekstechnieken:Selectie van random of gestratifieerde random steekproef; cluster sampling; opstellen van vragenlijsten; medische oppuntstelling; kwantitatieve data analyse, modeling; gestandaardiseerde staalcollectie; interpretatie van immuno-assays (ism laboratoria); interpretatie van surveillance data; literatuur review
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:onderzoeksinstellingen die werken rond infecties en hun preventie inclusief vaccins; overheden en overheidsinstellingen; expertcommissies; bedrijven die vaccins ontwikkelen