< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Reinhild Vandekerckhove

  • Onderzoeksdoeleinden:Sociolinguïstische studie van online communicatie, met focus op gender- en leeftijdspatronen en de impact van opleidingsniveau. Jongerentaal en de dynamiek van het jonge Nederlands.
  • Trefwoorden:JEUGD, SOCIOLINGUÏSTIEK, TAALVARIATIE, CORPUSLINGUISTIEK, GENDER, SOCIALE MEDIA, Letteren
  • Disciplines:Nederlandse taal, Corpuslinguïstiek, Sociolinguïstiek
  • Onderzoekstechnieken:corpusanalysekwantitatieve data-analyse
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Leerkrachten secundair onderwijs / maatschappij