< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Vivian Liska

  • Onderzoeksdoeleinden:De studie van het jodendom in de breedste betekenis van de term en vanuit een veelheid aan benaderingen.
  • Trefwoorden:HOLOCAUST, DUITS-JOODSE LITERATUUR, JOODSE STUDIES, JOODSE LITERATUUR, JOODSE CULTUUR, HEBREEUWS, JIDDISH, Letteren
  • Disciplines:Curatoriële en aanverwante studies, Geschiedenis, Andere geschiedenis en archeologie, Theorie en methodologie van de literatuurwetenschappen, Theorie en methodologie in de filosofie, Filosofie, Andere filosofie, ethiek en religiestudies niet elders geclassificeerd, Kunststudies en -wetenschappen, Artistiek ontwerp, Audiovisuele kunst en digitale media, Erfgoed, Muziek, Theater en voorstelling, Visuele kunsten, Andere kunsten, Productontwikkeling, Studie van de regio's
  • Onderzoekstechnieken:Conceptueel onderzoek.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:De expertise van het Instituut voor Joodse Studies kan gebruikt worden door een heterogeen publiek wat betreft culturele achtergrond, vorming en leeftijd: zowel academici als professionele verenigingen als particulieren; zowel joden als niet-joden; zowel binnenlandse als buitenlandse organisaties, instellingen en particulieren; zowel beroepsactieven als studenten.