< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Cardiovasculaire aandoeningen (CARDIOVASC)

Research Group

Tijdsduur:1 jan 2019 →  Heden
Organisatieprofiel:De actieve onderzoekslijnen zijn momenteel: - Klinische evaluatie van percutane behandelingsvormen voor structureel hartlijden en prognostische stratificatie van patiënten die kandidaat zijn voor een geplande structurele hart-interventie (TAVI; MitraClip) of die een dergelijke ingreep hebben ondergaan; - De studie van ischemie-reperfusie schade bij het acute hartinfarct met identificatie van onderliggende pathofysiologische mechanismen en met de ontwikkeling en het uittesten van potentiële therapieën die reperfusieschade kunnen beperken; - De studie van biomarkers in de cardiologie voor optimalisatie van diagnose en behandeling van verschillende cardiovasculaire aandoeningen zoals acute coronaire syndromen, hartfalen, hart-transplantatie; - geindividualiseerd beleid bij cardiogenetische aandoeningen, o.a. op basis van in vitro expressie van individuele mutaties, en op basis van de karakterisatie van hun fenotypische expressie in standaard cellijnen of in geinduceerde pluripotente stamcellen (iPSC) - geindividualiseerde ablatie-aanpak bij patiënten met persisterende voorkamerfibrillatie, op basis van innovatieve mapping en ablatie-strategieën, gebaseerd op zowel substraat als functionele metingen (bv. fibrose mapping; rotor mapping; …) - nieuwe zorgmodellen voor geoptimaliseerde evaluatie en opvolging van patiënten met voorkamerfibrillatie via een "VKF Expert centrum", met studie van de impact van verschillende terugkoppelpaden (bv. geindividualiseerde educatie; mHealth educatie; patient-genoteerde uitkomstmaten; adherentie monitoring van medicatie, etc.) - sportcardiologie, met onderzoek zowel in de jongere (topsport) atleten (bv. epigenetica van ARVC; oprichting en coördinatie van een EU Register voor atleten met LV verlittekening op MRI; karakterisatie van aritmie-mechanismen in het atletenhart) als de oudere (recreatieve) atletenpopulatie (bv. lange-termijn remodeling van het sporthart; prevalentie van subklinisch coronair en vaatlijden) - hartfalen-onderzoek, op basis van gecombineerd in vitro en in vivo evaluatie van endotheelfunctie, epigenetica, hemodynamica, als op basis van studies mbt het effect van inspanning/revalidatie, zowel in patiënten met bewaarde als gereduceerde ejectiefractie (HFpEF en HFrEF) - evaluatie, beleid en follow-up van volwassen congenitaal hartlijden patiënten, met onderzoek naar specifieke prognostische markers, multidisciplinaire zorgnoden en effect van cardiale revalidatie - invasieve evaluatie en behandeling van coronaire letsels: prospectieve hemodynamische hoofdstam evaluatie (PHYNAL), spontane coronaire arteriële dissecties (SCAD), invasieve ondersteuning bij cardiogene shock, nieuwe stentplatformen en behandeling van chronische totale occlusies (CTO) bij residuele ischemie/angina.
Trefwoorden:ENDOTHEEL, CORONAIR INTERVENTIE, ATHEROSCLEROSE, CONGENITALE AFWIJKINGEN, HARTFALEN, KLEPLIJDEN, CARDIOLOGIE, ENDOTHEELDYSFUNCTIE
Disciplines:Cardiale en vasculaire geneeskunde, Publieke medische diensten, Verpleegkunde, Revalidatiewetenschappen, Ontdekking en evaluatie van biomarkers, Ontdekking en evaluatie van geneesmiddelen, Farmacotherapie