< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Centrum voor Demografie, Familie en Gezondheid

Research Group

Hoofdorganisatie:Departement Sociologie
Tijdsduur:1 okt 2003 →  Heden
Organisatieprofiel:Het Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek (CELLO) is gegroeid uit de onderzoeksgroep PSBH. Na het afsluiten van PSBH, verruimde het onderzoek zich naar familiesociologie, arbeidssociologie, sociale demografie en gezondheidssociologie. Momenteel is het centrum actief op diverse domeinen van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek waarbij de levensloopbenadering theoretisch en empirisch centraal staat. Het centrum voert zowel fundamenteel als beleidsvoorbereidend onderzoek uit. 1. Dataverzameling en methodologie In de eerste plaats vervult CELLO een methodologische rol. Voortbouwend op een lange traditie werkt CELLO mee aan diverse nationale en internationale dataverzamelingsprojecten. Zowel in CAPI-enquêtering als in post-enquêtes werd op dit domein een ruime expertise opgebouwd. Het centrum bezit ook een eigen pool aan interviewers die hiervoor ingezet kunnen worden. Daarnaast is in de loop der jaren een ruime expertise opgebouwd in kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodologie en analyse. De verschillende professoren in het centrum geven in de faculteit PSW en daarbuiten, cursussen onderzoeksmethodologie of statistiek. Daarnaast wordt de methodologische rol opgenomen door middel van advies en middels toegankelijke methodologische literatuur zoals de reeks MTSO-INFO en Stap in Statistiek en Onderzoek (Acco). 2. Familiesociologie De familiesociologische onderzoekslijn van het centrum concentreert zich op de studie van oorzaken en gevolgen van belangrijke levenslooptransities. In het bijzonder ligt de nadruk hierbij op de oorzaken en gevolgen van echtscheiding en op de betekenis van nieuwe samengestelde gezinnen. 3. Sociale demografie Deze onderzoekslijn focus op transities in huishoudens, vorming van gezinnen, vruchtbaarheid en de positieve van migranten. Bijzondere aandacht gaat naar de relatie tussen demografische processen aan de ene kant en veranderende waardeoriëntaties, economisch en (sociaal) beleid aan de anderen kant. Voortbouwend op de VUB-onderzoekstraditie in familievorming, wordt deze expertise verder uitgebouwd in Cello. 4. Arbeidssociologie Binnen de arbeidssociologische onderzoekslijn ligt de nadruk op de loopbaan van individuen en de gevolgen van transities tijdens de loopbaan op het verdere verloop van de carrière. Daarnaast wordt in het onderzoek ook aandacht besteed aan de kwaliteit van de loopbaan en de eindeloopbaanproblematiek. Op het kruispunt met de familiesociologie wordt aandacht besteed aan de combinatieproblematiek tussen gezin en arbeid. 5. Sociologie van zorg en gezondheid Deze onderzoekslijn behandelt een breed spectrum van gezondheidsgerelateerde onderwerpen met speciale aandacht voor organisationele aspecten van gezondheidszorg (ziekenhuis- en thuiszorg); taakverschuiving en inter-professionele samenwerking in de gezondheidszorg; kwaliteit van zorg en kwaliteit van het leven; sociologie van chronische ziekten; HIV/AIDS zorg (antiretrovirale behandelingstrouw); en internationaal comparatief gezondheidssysteem-onderzoek. Deze kennis wordt toegepast in regionale, nationale en internationale (Zuid-Afrika) onderzoekssettings.
Trefwoorden:DATACOLLECTIE, ARBEIDSSOCIOLOGIE, LEVENSLOOP, MAATSCHAPPIJLEER VAN FAMILIE, LONGITUDINAAL ONDERZOEK, MAATSCHAPPIJLEER VAN GEZONDHEID, SOCIAAL DEMOGRAFISCH
Disciplines:Toegepaste sociologie, Demografie, Beleid en administratie, Sociale stratificatie, Sociale theorie en sociologische methoden, Sociologie van levensloop, gezin en gezondheid, Andere sociologie en antropologie, Mathematische en kwantitatieve methoden, Sociale verandering