< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Centrum voor rechtssociologie

Research Group

Tijdsduur:1 okt 2003  →  30 sep 2011
Organisatieprofiel:Het Centrum voor Rechtssociologie (CRS) verricht sinds 1972 voornamelijk empirisch onderzoek in het domein van de sociologie van het recht. In zijn meest ruime invulling legt het CRS zich toe op wetenschappelijk werk waarin het recht en de samenleving met elkaar in verband worden gebracht. Een globale terugblik op de studies uit het verleden leert ons dat bepaalde thema's (familierecht, rechtsbedeling, rechtshulp, gerechtelijke achterstand, etc.) herhaaldelijk aan bod zijn gekomen, en voortdurend tot het aandachtveld van het centrum blijven behoren. Op methodologisch vlak werd de laatste jaren gepoogd om het beleidsgericht kortetermijnonderzoek en de zuiver kwantitatieve aanpak te overstijgen ten voordele van het fundamenteel en kwalitatief (empirisch) onderzoek op langere termijn. Drie onderzoekslijnen domineren in 2005: rechtshulp, de deontologie van de advocatuur in grote kantoren en evaluatie van regelgeving. Het onderzoek naar rechtshulp wordt uitgevoerd door een comparatieve benadering met als referentielanden Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Het thema `deontologie' wordt uitgespit vanuit een exploratief perspectief waarbij diepte-interviews met advocaten uit topkantoren in België de empirische grondstof verstrekken. De derde pijler, wetsevaluatie, is het logische vervolg van een doctoraatsonderzoek. Zowel de methodologie van evaluatie als institutionele aspecten van een evaluatiebeleid worden bestudeerd met een opening naar concrete evaluaties.
Trefwoorden:ADVOCATEN, JURIDISCHE ETHIEK, SOCIOLOGIE, EVALUATIE, RECHT, METHODOLOGIE, JURIDISCHE BEROEPEN
Disciplines:Toegepaste sociologie, Beleid en administratie, Sociale psychologie, Sociale stratificatie, Sociale theorie en sociologische methoden, Sociologie van levensloop, gezin en gezondheid, Andere sociologie en antropologie, Rechten, Andere rechten en juridische studies