< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Centrum voor Statistiek

Research Group

Hoofdorganisatie:Wiskunde en statistiek
Tijdsduur:1 jan 1990 →  Heden
Organisatieprofiel:Het Centrum voor Statistiek is actief in het domein van de theoretische en van de toegepaste statistiek, en focust haar onderzoek op de volgende thema's: 1 Mathematische statistiek (asymptotische theorie, niet-parametrische methoden, statistisch modelleren, smoothingtechnieken, bootstrapmethoden op gecensureerd data en overlevingsanalyse) 2 Biostatistiek (multivariate data, surrogaatrespons in klinische studies, risicobepaling van blootstelling aan toxische stoffen, clustered data, herhaalde metingen, ontbrekende gegevens, modellen voor infectieziekten, quantitatieve risicobeoordeling, statistische genetica). 3 Bioinformatica (analyse van gen expressie en proteïne expressie niveaus) en statistische genetica.
Trefwoorden:ASYMPTOTISCHE THEORIE, BOOTSTRAP, EPIDEMIOLOGIE EN VOLKSGEZONDHEID, GECENSUREERDE DATA, GECLUSTERDE DATA, KLINISCHE STUDIES, MODELLEN INFECTIEZIEKTES, MULTIVARIATE DATA, ONTBREKENDE WAARDES, PSYCHOMETRIE, QUANTITATIEVE RISICOBEOORDELING, SMOOTHING
Disciplines:Toegepaste wiskunde, Statistische en numerieke methoden, Scientific computing, Bio-informatica en computationele biologie, Maatschappelijke gezondheidszorg, Publieke medische diensten