< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Planten- en Ecosystemen (PLECO) - Ecologie in tijden van verandering

Onderzoeksgroep

Hoofdorganisatie:Departement Biologie
Tijdsduur:1 okt 2003 →  Heden
Organisatieprofiel:De onderzoeksgroep Planten- en Vegetatie-ecologie (PLECO) van het Departement Biologie (Campus Drie Eiken) heeft een uitgebreide en langlopende ervaring met de studie van een breed scala van subdisciplines binnen de ecologie, in bijzonder de ecologie van planten en vegetaties. Daarbij wordt het continuüm van ruimtelijke schalen overbrugd, gaande van de individuele plant, over populaties en plantengemeenschappen (vegetaties) tot landschappen en regio's. Het huidige onderzoek (en onderwijs) situeert zich in de plantenecofysiologie, fysische ecologie, gewasmicrometeorologie, ecosysteemfysiologie, plantensociologie en landschapsecologie. Experimenteel onderzoek wordt zo veel mogelijk gekoppeld aan bestaande of nieuw ontwikkelde modellen. Volgende onderzoekstopics komen vooral aan bod: - Kwantificeren van de koolstofcyclus op niveaus van de individuele plant, de vegetatie en het ecosysteem. De ervaring van PLECO houdt o.a. expertise in met koolstoffluxmetingen van de vegetatie en van de bodem, evenals de ontwikkeling van aangepaste systemen voor blootstelling aan klimaatsveranderingen (open top kamers, gesloten begassingsruimten, klimaatskassen, .....). - Impactstudies van verhoogde CO2 concentraties, verhoogde temperatuur en troposferische ozonconcentraties (globale klimaatsverandering) op individuele planten, vegetaties en ecosystemen - Biodiversiteit: functionele aspecten van en veranderingen in biodiversiteit, manipulatie van diversiteit in geassembleerde graslandecosystemen voor de studie van diversiteit-functie relaties en voor studies m.b.t. de impact van biologische invasie, modellering, ecosysteemresistentie - Structuur van planten en vegetaties en hun invloed op stralingstransfer, en onderzoek naar structuren op landschapsniveau (kwantificeren van habitatfragmentatie); toepassing van landschapsindices op tropische ontbossing - Ecologische modellering: koolstof- en stikstofcycli, stralingsinterceptie door gewassen, biodiversiteit en productiviteit, lokale extinctie van soorten, voorspelling van productie, groei en houtkwaliteit van bomen en bossen, impact van verhoogd CO2 en/of ozon op planten - Ecologie, energie en koolstofbalans van gemengde, gematigde bossen - Ecologie en fysiologie van populier in het kader van korte-omloop-hakhoutculturen voor bio-energieproductie (ecofysiologie, genomics, klonale variabiliteit) In termen van biomes wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke verscheidenheid (huidige activiteiten gelocaliseerd in de toendra, woestijnen, gematigd grasland, gematigd en tropisch bos, maar ook in landbouwgewassen en plantages).
Trefwoorden:ECOSYSTEEM FUNCTIE, KOOLSTOFBALANS, KLIMAATVERANDERING, VEGETATIE, LANDSCHAP, PLANTEN, BIODIVERSITEIT, BIOLOGISCHE INVASIE, ECOSYSTEEMBEHEER
Disciplines:Ecologie, Plantenbiologie, Milieuwetenschappen en management, Andere milieuwetenschappen, Productie van landbouwdieren, Productie van landbouwgewassen, Landbouw, land- en landbouwbedrijfsbeheer, Andere landbouw, bosbouw, visserij en aanverwante wetenschappen