< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Vakgroep Taalkunde

Department

Tijdsduur:1 jan 2011 →  Heden
Organisatieprofiel:Taalkunde aan UGent heeft altijd al een breed terrein beslagen: van historische taalkunde (Indo-Europees, Grieks en Latij, Romaanse en Germaanse talen), over dialectologie, lexicologie, lexicografie, de studie van de grammatica van diverse talen, tot sociolinguïstiek, -pragmatiek en -interactie. Er is echter altijd bijzondere aandacht uitgegaan naar vergelijkend onderzoek en variationele linguïstiek (vergelijking van linguïstieke structuren, variatie en processen in verschillende talen, en de vergelijking van verschillende linguïstische theorieën, methodes en referentiekaders.
Trefwoorden:Taalkunde
Disciplines:Talen, Linguïstiek