< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Wetenschappen van het Systeem Aarde

Research Group

Hoofdorganisatie:Onderzoeksraad
Tijdsduur:3 dec 2008 →  Heden
Organisatieprofiel:

Het onderzoeksdomein betreft in eerste instantie het fysisch milieu van de aarde, de evolutie daarvan doorheen de tijd, en de interacties tussen biosfeer en geosfeer: geologie, fysische geografie, hydrologie, glaciologie, (paleo)klimatologie, oceanografie, biogeochemie, archeologie...De verbondenheid wordt versterkt en is mede gegroeid door het gebruik van de gemeenschappelijke onderzoeksmethoden isotopen(bio)geochemie en modellering.

Trefwoorden:Tracers, Geoarcheology, Biogeochemistry, Climate, (Paleo)Environment, Remote sensing, Global Change, Material analysis, Hydrology, Glaciology, Cartography, Geographic Information Systems
Disciplines:Milieuwetenschappen en management, Geomatische ingenieurswetenschappen, Duurzaamheids- en milieutechniek, Archeologie, Geschiedenis, Landschapsarchitectuur, Theorie en methodologie van de archeologie, Geotechnische en omgevingsingenieurswetenschappen, Oceanografie, Evolutiebiologie, Geofysica, Geologie, Ruimteplasmafysica en zonnefysica, Geochemie, Stedelijk en regionaal ontwerp, ontwikkeling en planning, Fysische geografie en omgevingsgeowetenschappen