< Terug naar vorige pagina

Project

De competenties van lerarenopleiders in het omgaan met diversiteit: Een Zuid-Afrikaans en Vlaams onderzoek

Dit FWO-NRF project is gericht op het verwerven van theoretisch en empirisch inzicht in de competenties van lerarenopleiders in het omgaan met diversiteit. Met het oog op deze algemene doelstelling, combineert dit project eerst twee theoretisch complementaire perspectieven tot een ge├»ntegreerd conceptueel kader: (1) het theoretisch kader rond leraarcompetenties van Bl├Âmeke en collegaU+2019s en (2) BourdieuU+2019s sociologische theorie rond habitus, kapitaal en veld. Vervolgens worden de drie aan elkaar gerelateerde onderzoeksdoelstellingen (OD) van dit project gepresenteerd. Dit project bestudeert (1) de competenties van lerarenopleiders in het omgaan met diversiteit (OD1), (2) de dynamische relaties tussen lerarenopleidersU+2019 habitus, kapitaal en veld en lerarenopleidersU+2019 competenties in het omgaan met diversiteit (OD2), en (3) de ontwikkeling van lerarenopleidersU+2019 competenties in het omgaan met diversiteit door deelname aan een interventie (OD3). Aan de onderzoeksdoelen zijn drie empirische studies gekoppeld: (1) een grootschalig vragenlijstonderzoek (n=1200) (Studie 1); (2) een kwalitatief meervoudig casestudie onderzoek (n=24) (Studie 2), en een mixed-method interventieonderzoek (n=24) (Studie 3). De complementariteit van de projectpartners in het project is essentieel. Concreet situeert de complementaire expertise zich op een theoretisch niveau, een methodologisch niveau, een thematisch niveau en op onderzoekersniveau.

Datum:1 jan 2020  →  Heden
Trefwoorden:lerarenopleiders
Disciplines:Lerarenopleiding, Inclusief en speciaal onderwijs, Permanente educatie en levenslang leren, Lerarenopleiding en professionele ontwikkeling van leerkrachten, In service leren en opleidingen op de werkplek