< Terug naar vorige pagina

Project

Hoe gaan verschillende scholen om met culturele diversiteit en (waarom) doet dat ertoe voor onderwijsongelijkheid ?

Vele landen kampen met etnische en socio-economische ongelijkheid in het onderwijs. Door recente inzichten uit onderwijswetenschappen en sociaal-culturele psychologie te combineren, formuleert dit project een nieuwe route om deze ongelijkheid te begrijpen en aan te pakken - een route die start bij schooliversiteitsmodellen (SDM) die reflecteren hoe diversiteit benaderd wordt. Meer specifiek willen we identificeren welke school-karakteristieken (schoolcompositie en SDM) gerelateerd zijn aan de schoolprestaties van leerlingen met migratieachtergrond of lage SES (doel 1), en welke psychosociale mechanismen bij leerlingen en leerkrachten deze link verklaren (doel 2).

Deze vragen willen we op kwalitatieve en kwantitatieve manieren onderzoeken bij 10-12 jarigen omdat dit de leeftijd is waarop academische en socio-culturele identiteiten zich ontwikkelen. Ten eerste zullen we nagaan in hoeverre de 3 SDMs die de literatuur domineren – assimilatie, kleurenblindheid, multiculturalisme – aanwezig zijn op Vlaamse lagere scholen in verschillende domeinen (zoals linguïstische en religieuze diversiteit) en hoe ze samenhangen met schoolcompositie (WP1). Vervolgens zullen we de impact meten van SDMs op het academische zelfconcept van leerlingen (WP2) en overtuigingen van leerkrachten (WP3). Tot slot, zullen we toetsen of de link tussen school-karakteristieken en schoolprestaties gemedieerd wordt door het academisch zelfconcept van leerlingen en de overtuigingen van leerkrachten (WP4).

Datum:1 jan 2020  →  Heden
Trefwoorden:school’s diversity model, Flemish primary schools, pupils’ academic self-concept, assimilation, multiculturalism, teacher beliefs
Disciplines:Primair onderwijs, Taalcurriculum en -pedagogiek, Onderwijs, cultuur en maatschappij niet elders geclassificeerd