< Terug naar vorige pagina

Project

Leerstoel Empowerment van minderbedeelde senioren

Deze Leerstoel heeft als doel om onderzoek over ouderen in onze samenleving te promoten, met bijzondere aandacht voor ouderen die financiële moeilijkheden hebben. We wensen meer evidence-based data te bekomen over de psychosociale-aspecten van ouderen (bv. eenzaamheid). Gegrond in de visie van empowerment streven we naar een positiever imago van ouderen en meer sociale solidariteit in onze samenleving. Partnerschap tussen wetenschap, praktijk en doelgroep is hierbij onontbeerlijk. Dit wordt bewerkstelligd via het concept van ‘Empowerende Academische Werkplaats’.

Datum:1 dec 2017 →  31 dec 2019
Trefwoorden:thema_arbeidsmarkt
Disciplines:Sociaal werk, Andere sociologie en antropologie