< Terug naar vorige pagina

Project

Meiotische restitutie in microsporen van hogere planten (3G006709)

Een Petunia bibliotheek met dTph1 insertiemutanten waarvan de flankerende transposonsequenties werden geannoteerd zal gescreend worden voor de isolatie van mutanten die 2n microsporen vormen. Mapping en genidentificatie in de transposonbank zal gebeuren in samenwerking met Prof. Tom Gerats, (Plant Genetics, Radboud Universiteit Nijmegen). Misexpressie van betrokken genen zal worden uitgevoerd in samenwerking met Prof. Geert Angenon, VUB. De bruikbaarheid van sequenties voor de inductie van 2n gameten en eventuele toepassing in de veredeling zal worden nagegaan.

Datum:1 jan 2009  →  31 dec 2014
Trefwoorden:insertiemutanten, genidentificatie
Disciplines:Tuinbouwproductie, Productie van landbouwgewassen, Plantenbiologie, Algemene biologie