< Terug naar vorige pagina

Project

Mentale gezondheid van leerlingen en relaties met leerkrachten en peers: Hun samenspel ontrafeld

De Covid-19 pandemie heeft de cruciale rol van sociale relaties voor de mentale gezondheid van jongeren in de schijnwerpers geplaatst. Het promoten van positieve relaties kan dan ook een laagdrempelige, maar centrale hefboom vormen in de preventie van mentale problemen bij jongeren in de nasleep van de pandemie. Dit project focust op sociale relaties op school. Meer bepaald zoomt het in op het weinig bestudeerde samenspel tussen verschillende dimensies van leerkracht-leerling relaties en peer relaties in de vroege adolescentie, en de verbanden met het mentale (on)welbevinden van jongeren. De twee centrale doelen zijn: (1) onderzoeken van de unieke en gezamenlijke effecten van verschillende dimensies van leerkracht-leerling relaties en peer relaties op verschillende aspecten van de mentale gezondheid van jongeren, (2) ontrafelen van het samenspel tussen leerkracht-leerling relaties en peer relaties. Het project omvat twee longitudinale studies in leerjaar 4-6 van het lager onderwijs (Studie 1: N=1051, Studie 2: N=1200) en een experimentele studie bij leerkrachten in opleiding (Studie 3: N=320). Data voor Studie 1 en 2 zijn beschikbaar vanaf het begin; Studie 3 wordt uitgevoerd tijdens het project. Meetinstrumenten zijn gevalideerde leerling- en leerkrachtrapportages, peer nominaties en observaties. Statistische analyses gebeuren met state-of-the-art technieken voor longitudinale en hiërarchische data en voor experimentele data.

Datum:1 jan 2022 →  Heden
Trefwoorden:teacher-student relationships, peer relationships, student mental health
Disciplines:Onderwijs- en schoolpsychologie, Groeps- en interpersoonlijke processen, Sociale en emotionele ontwikkeling