< Terug naar vorige pagina

Project

Onderzoek naar mond en tandgezondheid van de bevolking in België (OHDRES 2023)

Populatiebrede mondgezondheidsgerelateerde gegevens moeten regelmatig worden verzameld en gerapporteerd. Dit maakt de ontwikkeling en aanpassing van een optimaal gezondheidsbeleid in de beschouwde populatie mogelijk. In 2008-2010 vond een eerste landelijke gegevensverzameling van gegevens over mondgezondheid in België plaats (1). Een volgende verzameling van landelijke mondgezondheidsgegevens in België werd georganiseerd in 2012-2014 (2), maar sindsdien is een dergelijke studie niet meer herhaald. De organisatie van de volgende Gezondheidsenquête (HIS) in 2023 biedt een kans voor een nieuwe verzameling van gegevens over mondgezondheid. De OHDRES 2023 zal worden geïntegreerd in het nationale HIS, gepland en uitgevoerd door Sciensano. Compatibiliteit met informatie verkregen in eerdere edities van de OHDRES en met internationale mondgezondheidsgegevens zal worden overwogen, waardoor longitudinale en cross-sectionele vergelijkingen mogelijk worden. Daarnaast wordt in het project maximaal rekening gehouden met praktische, logistieke en financiële beperkingen.

 

 

Datum:1 jun 2022 →  Heden
Trefwoorden:dentistry, oral health
Disciplines:Tandheelkunde niet elders geclassificeerd