< Terug naar vorige pagina

Project

TALim: Talenten Academie Limburg (R-12547)

De Talentenacademie Limburg is een initiatief om de onderwijsongelijkheid in bepaalde gemeenten van Limburg te verkleinen. TALim wil via een mix van activiteiten tieners die in maatschappelijk kwetsbare situaties opgroeien, stimuleren om hun-vaak verborgen- talenten te ontdekken en te ontwikkelen en wil hen sterken voor de toekomst. TALim wil tevens een krachtig lerend netwerk zijn dat de burger en het bedrijfsleven betrekt bij de emancipatie en de integratie van tieners in kwetsbare situaties. Dit komt niet alleen ten goede aan deze jongeren, maar draagt eveneens bij tot een meer inclusieve en solidaire samenleving. Maar ook tot de versterking van de arbeidsmarkt door het terugdringen van vroegtijdige schooluitval waardoor jongeren met diploma beschikbaar komen op de arbeidsmarkt. Na een eerste pilot in het schooljaar 2021-2022 in Genk, wil TALim opstarten in Beringen in oktober 2022.
Datum:1 apr 2022 →  Heden
Trefwoorden:Lerend netwerk, onderwijskunde, Talentenacademie Limburg
Disciplines:Lerarenopleiding en professionele ontwikkeling van leerkrachten, Curriculum en pedagogische theorie en ontwikkeling, Onderwijspsychologie en educatief ontwerp, Onderwijskunde op microniveau, Lerarenopleiding