< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Economische waarderingsstudie van ecosysteemdiensten voor MKBA

Boek - Rapport

Ondertitel:eindrapport
Deze studie bekijkt de kwantificering en de waardering van ecosysteemdiensten van natuurlandschappen. Natuurlandschappen definiƫren we als landschappen die grotendeels bestaan uit natuurlijke elementen zoals bomen, wilde planten, water, ... Er komen geen industrie en woonzones voor. Landbouw is er geen hoofdactiviteit. Ecosysteemdiensten zijn goederen en diensten geleverd door goed functionerende ecosystemen, die een effect hebben op de welvaart van een maatschappij.
The Millennium Ecosystem Assessment (Reid et al., 2006) deelt deze diensten in vier grote groepen in:
- productiediensten;
- regulerende diensten;
- culturele diensten;
- ondersteunende diensten.
Er zijn verschillende methoden om deze ecosysteemdiensten monetair te waarderen die afhangen van het feit of ze al dan niet op een markt te verkrijgen zijn. Vooraleer we kort ingaan op deze methoden is het belangrijk om te vermelden dat we geen ecosystemen op zich waarderen, maar wel de effecten op de welvaart door veranderingen in ecosysteemdiensten.
Aantal pagina's: 213
Jaar van publicatie:2009
Trefwoorden:S240-ruimtelijke-ordening