< Terug naar vorige pagina

Publicatie

LNE helpt Vlaanderen op weg naar een groene economie

Boek - Rapport

Ondertitel:eindrapportage
Voorliggend rapport is het eindrapport van de studie ‘LNE helpt Vlaanderen op weg naar een Groene Economie’ dat Technum in samenwerking met SuMa Consulting uitvoerde voor het departement LNE.

Het onderzoek heeft gelopen van het voorjaar van 2012 tot de zomer van 2013. Tijdens het project werd ‘Groene Economie’ en wat dit in kan houden, tot wat dit moet leiden en welke randvoorwaarden hiervoor vervuld moeten zijn, besproken in vele kringen. Zowel met ambtelijke (binnen- en buiten LNE) als maatschappelijke actoren, zowel met vertegenwoordigers van officiële organisaties als van individuele bedrijven. Eén van de belangrijkste resultaten van dit project is dat het heeft bijgedragen het begrip ‘Groene Economie’ ingang te doen vinden in Vlaanderen. De ‘denkdag’ van 12 november 2012 heeft hier zeker zijn steentje aan bijgedragen. De meer ‘tastbare’ resultaten van het onderzoek worden samengevat in dit eindrapport.

Het eindrapport is opgebouwd rond de twee sporen die in de opdracht werden gevolgd:
- Spoor 1: aanzet tot beleidskader voor Groene Economie; en
- Spoor 2: concrete initiatieven.

De resultaten van het eerste spoor worden weergegeven in Hoofdstuk 2 van voorliggend rapport. In het tweede spoor van de opdracht werden 3 projectideeën uitgewerkt tot projectvoorstellen. In Hoofdstuk 3 wordt een samenvatting gegeven van de projectvoorstellen zoals ze tot nu toe zijn uitgewerkt. Tot slot geven we in de samenvatting in Hoofdstuk 3.3.4 enkele conclusies weer vanuit het gevoerde onderzoek.
Aantal pagina's: 45
Jaar van publicatie:2013
Trefwoorden:S180-economie