< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Stadsgeschiedenis in Belgische en Nederlandse historische tijdschriften (2018-2019)

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Besprekingen van stadshistorische bijdragen in buitenlandse tijdschriften en in Belgische en Nederlandse tijdschriften vormen al jarenlang twee vaste rubrieken in het tijdschrift Stadsgeschiedenis. Vanaf deze jaargang komt hierin verandering. De redactie heeft besloten om jaarlijks nog maar één bespreking op te nemen. Bovendien verandert de insteek van dit nieuwe overzicht van tijdschriftartikelen. Voortaan worden daarin alleen bijdragen uit (inter)nationale historische tijdschriften en jaarboeken opgenomen die betrekking hebben op de steden in de Lage Landen. Deze beslissing is ingegeven door een aantal overwegingen. De toename van het aantal stadshistorische tijdschriftartikelen noodzaakte allereerst tot het maken van een
steeds strengere selectie bij het samenstellen van het internationale overzicht, terwijl Urban History met een jaarlijkse ‘Review of periodical articles’ al een goed alternatief biedt. De nieuwe invalshoek sluit bovendien beter aan bij de doelstelling van het tijdschrift Stadsgeschiedenis om zich te richten op de stadsgeschiedenis van de Lage Landen door de eeuwen heen. Het artikelenoverzicht nieuwe stijl beoogt de lezer een snelle toegang te bieden tot het stadshistorisch onderzoek met betrekking tot België en Nederland. Bij het selecteren van de artikelen is met enige flexibiliteit uitgegaan van de historische grenzen van de Lage Landen, die niet altijd samenvielen met de huidige grenzen van België en Nederland. Verder zijn alleen bijdragen opgenomen die een historiografische meerwaarde hebben. In dit opzicht vertonen de samengevatte bijdragen grote variëteit. Ze zijn zowel afkomstig uit (inter)nationale peer reviewed tijdschriften, als uit lokale jaarboeken. Tot slot zijn alleen artikelen geselecteerd die een expliciet stadshistorisch perspectief hebben, dat wil zeggen dat de stad of stedelijke verschijnselen en ontwikkelingen centraal staan en dat de stad niet slechts het decor is van de onderzochte historische gebeurtenissen of processen.
Tijdschrift:  Stadsgeschiedenis (Hilversum)
ISSN: 1872-0676
Issue: 1
Volume: 15
Pagina's: 54-79
Jaar van publicatie:2020
Toegankelijkheid:Open