< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Gezins- en Orthopedagogiek (OE)

Research Unit

Tijdsduur:1 okt 1979 →  Heden
Organisatieprofiel:
  • Inzicht verwerven in de antecedenten, de aard en de gevolgen van typisch en atypisch opvoeden, en van typische en atypische ontwikkelings-, leer- en gedragsprocessen,
  • Bijdragen aan de ontwikkeling van effectieve strategieën voor de preventie, diagnostiek en interventies ten aanzien van opvoedings-, ontwikkelings-, leer- en gedragsproblemen.
Trefwoorden:Remediërend onderwijs, Buitengewoon/Speciaal onderwijs, Jeugdhulpverlening, Fysieke beperkingen, Verstandelijke beperkingen, Leerstoornissen, Gedrags- en emotionele problemen, Gezinsopvoeding
Disciplines:Orthopedagogiek en onderwijs voor specifieke onderwijsbehoeften