< Terug naar vorige pagina

Project

Buitenschools taalcontact met Engels en de ontwikkeling van expliciete en impliciete

Steeds meer studies tonen het potentieel van buitenschools taalcontact met Engels voor taalverwerving. De studies die tot nu toe zijn uitgevoerd, gebruikten echter enkel expliciete taalmaten, zoals meerkeuzetoetsen voor woordenschat of niet-getimede grammaticaliteitstoetsen. Dit onderzoeksvoorstel heeft als doel om het inzicht in de relatie tussen taalcontact en taalverwerving te vergroten. Specifiek onderzoeken we hoe jonge taalleerders die veel buitenschools contact met Engels hebben maar nog geen Engels op school hebben zowel impliciete als expliciete taalkennis verwerven. In twee correlationele studies onderzoeken we de relatie tussen buitenschools taalcontact enerzijds en expliciete en impliciete woordenschat- en grammaticakennis anderzijds. In twee longitudinale studies analyseren we hoe expliciete en impliciete woordenschat- en grammaticakennis evolueren op één jaar tijd.

Datum:1 jan 2024 →  Heden
Trefwoorden:extramural English, English-as-Foreign-Language (EFL)
Disciplines:Taalverwerving, Taalvaardigheid, Taaldidactiek, Engelse taal