Zoek expertise

1 - 9 of 9 resultaten

Zoek term:

Centrum voor Onderzoek naar Ecologische en Sociale verandering (CRESC) Universiteit Antwerpen

Verantwoordelijke
CRESC is een onderzoekscentrum binnen het Departement Sociologie aan de Universiteit Antwerpen. Het centrum richt zich op sociologisch onderzoek naar ecologische en sociale verandering, in de stedelijke context en in de ruimere leef- en natuurlijke omgeving. Voorbeelden van ecologische en sociale veranderingen waar wij onderzoek naar doen zijn duurzaamheidstransities in het energie- en voedselsysteem, integraal waterbeheer, sociale innovaties ...

Instituut voor Mobiliteit Universiteit Hasselt

Verantwoordelijke
Het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) is een onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoeksinstituut, verbonden aan de Universiteit Hasselt. Haar missie is het uitwerken van duurzame oplossingen voor problemen in de domeinen van mobiliteit, verkeersveiligheid en logistiek. Het instituut tracht haar missie te realiseren, zowel op nationaal als internationaal niveau, door fundamenteel en toegepast onderzoek uit te voeren en door opleidingen in verkeer ...

Leuvens Centrum voor Informatie- en Communicatietechnologie KU Leuven

Verantwoordelijke


Het LICT Centrum bundelt de complementaire expertise van (elektrotechnisch) ingenieurs, computerwetenschappers, sociologen en rechtsexperten allen actief op het vlak van ICT, zij het hardware, software of gerelateerde wettelijke en sociale aspecten.

De onderzoeksactiviteiten van het centrum kunnen opgedeeld worden volgens 8 onderzoekslijnen:

- Analoge, Gemengd-signaal & RF bouwblokken

- Circuits en Systemen voor ...

Cellulaire en Moleculaire Immunologie Vrije Universiteit Brussel

"De onderzoekseenheid CIMM, opgericht door Patrick De Baetselier in 1983, richtte zich oorspronkelijk op de cellulaire immunologie, vooral in de context van de tumor biologie. De fundamentele thema's waren de analyse van immune escape mechanismen alsook de mechanismen betrokken bij het invasieve en metastatische gedrag van kankercellen. Gelijke tred houdend met de vooruitgang in de moleculaire biologie, is de focus is inmiddels uitgebreid tot ...

Biometrie en Biomechanica Vrije Universiteit Brussel

"De belangrijkste onderzoeksthema's van de afdeling BIOM zijn: 1. Driedimensionaal kinetisch gedrag van menselijke bewegingen; 2. Biomechanische simulatiemodellering en optimalisering van sportieve bewegingen; 3. Podiatric biomechanica; 4. Computerised ganganalyse; 5. Bijhouden van de gezondheid en de prestatie gerelateerde conditie van de adolescentie naar volwassenheid; 6. Invloed van omgevingsfactoren op het leven als volwassene ; 7. ...

Scheikunde Vrije Universiteit Brussel

Verantwoordelijke

De afdeling Chemie (DSCH) omvat onderzoeksgroepen die zich bezighouden met:

  • Analytical, Environmental and Geochemistry (AMGC)
  • Quantum Chemistry (ALGC)
  • Organische Chemie (ORGC)
  • Colloiden en Fysische Chemie (FCOL)
  • Hoge Resolutie Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (HNMR).

Translationele Beeldvorming Onderzoeksalliantie Vrije Universiteit Brussel

Het doel van translationeel onderzoek is het vertalen van onderzoeksresultaten uit fundamenteel onderzoek naar nieuwe klinische toepassingen. Translationeel onderzoek op het gebied van beeldvorming kan onderverdeeld worden in drie topics: 1. Apparatuur voor beeldvorming De eerste doelstelling van de alliantie is het toegankelijk maken van de reeds aanwezige infrastructuur voor de onderzoekers van de twee universitaire gemeenschappen en het ...