< Terug naar vorige pagina

Project

Taalideologieën in wetenschappelijke teksten over Content & Language Integrated Learning (CLIL). Een sociolinguïstische en discoursanalytische benadering (01D19219)

Via vergelijkende kwantitatieve en kwalitatieve analyses onderzoek ik taalideologieën in wetenschappelijke teksten over CLIL. Hiervoor wordt bepaald (i) hoe CLIL gedefinieerd en gepromoot wordt in wetenschappelijke teksten; (ii) in welke mate wetenschappelijke teksten over CLIL in hun genre U+2018hybrideU+2019 zijn.

Datum:15 okt 2019  →  Heden
Trefwoorden:EU-taalbeleid, meertaligheid, onderwijsongelijkheden, wetenschappelijke teksten, immersie, discoursanalyse, CLIL, sociolinguïstiek
Disciplines:Discoursanalyse, Sociolinguïstiek